Regulamin

AUKCJEWSZWAJCARII.PL

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU

 

 1. Właścicielem serwisu internetowego www.aukcjewszwajcarii.pl jest Mobiboard Sp. z o.o.
  z siedzibą w Ząbkach, 05-091, ul. Szwoleżerów 72/18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000633263, numer NIP 1251645663 – zwany dalej Spółka
 2. Każda pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna – zwana dalej Klient, może założyć konto w serwisie aukcjewszwajcarii.pl – zwanym dalej Serwisem Internetowym, tylko w momencie zapoznania się i akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności zawartej w Serwisie Internetowym.
 3. Prezentowane w Serwisie Internetowym informacje mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 4. Celem Serwisu Internetowego jest świadczenie przez Spółkę na rzecz Klienta usługi polegającej na składaniu ofert cenowych na aukcjach aut powypadkowych w Szwajcarii w imieniu Klienta.
 5. Warunkiem złożenia oferty cenowej przez Spółkę w imieniu Klienta oraz korzystanie ze wszystkich usług strony internetowej jest wpłata kaucji zwrotnej w wysokości 1000 zł na numer konta Spółki. Wpłacona kaucja upoważnia Klienta do składania ofert na stronie internetowej Spółki. Kaucja pozostaje w Spółce do momentu zamknięcia konta w serwisie Internetowym. Po zwrocie kaucji, możliwość składania ofert zostaje wyłączona. Kaucja zostanie zwrócona na ten sam rachunek z którego została dokonana wpłata. Kaucja stanowi zabezpieczenie Spółki na wypadek nie przestrzegania regulaminu przez Klienta oraz na poczet pokrycia ewentualnych zobowiązań Klienta wobec Spółki.
 6. Klient składa oferty za pojazd poprzez Serwis Internetowy z konta przypisanego imieniem i nazwiskiem do niego. Oferty składane są we frankach szwajcarskich i są wiążące.
 7. Udział Spółki w aukcjach ogranicza się do złożenia oferty w imieniu Klienta i w przypadku wygranej przekazania danych nabywcy do szwajcarskiego pośrednika z ubezpieczalnią. Wszystkimi formalnościami związanymi z odbiorem, transportem i odprawą graniczną aut zajmuje się firma transportowa. Firma transportowa wskazana przez Spółkę przyjmuje również należność za wylicytowany pojazd jeżeli nie została wcześniej opłacona przelewem na wskazane konto bankowe.
 8. Okres wydania wygranego w licytacji pojazdu przez ubezpieczalnie szwajcarskie może trwać do 30 dni roboczych. Istnieje prawdopodobieństwo, że ubezpieczalnia mimo wygranej przez Klienta aukcji nie otrzyma pojazdu od właściciela pojazdu. Może to wydłużyć czas wydania pojazdu przez ubezpieczalnie lub w skrajnych przypadkach ubezpieczalnia anuluje transakcje. Termin odbioru auta przez firmę transportową po wygraniu aukcji jest zależny od ubezpieczalni.
 9. O wyniku aukcji Klienta zostanie poinformowany przez Serwis Internetowy.
 10. Po wydaniu przez ubezpieczalnie w Szwajcarii wylicytowanego pojazdu Klient otrzyma drogą mailową informację o danych do opłaty za pojazd.
 11. Klient zobowiązuję się do opłaty za pojazd w przeciągu 3 dni roboczych od wydania pojazdu.
 12. Warunkiem koniecznym do wydania zakupionego pojazdu jest uregulowanie przez Klienta wszystkich opłat na rzecz Spółki.
 13. W przypadkach szczególnych Spółka może stać się stroną w transakcji. Następuje to w momencie braku zapłaty za kupiony pojazd lub w przypadku firm braku dokumentów umożliwiających zakup pojazdu za granicą. Spółka sprowadza pojazd na swoją firmę, a następnie dopełnia wszelkich formalności z wprowadzeniem pojazdu na rynek. W przypadku nieodebrania pojazdu przez Klienta Spółka ma prawo do sprzedaży pojazdu lub obciąża Klienta wszystkimi poniesionymi kosztami za zakupiony nieodebrany pojazd.
 14. Klient oświadcza, że dysponuję środkami na zakup licytowanych pojazdów.
 15. Klient jest świadomy, że złożone przez niego oferty nie mogą być odwołane.
 16. Do obliczenia kosztów opłat oraz prowizji służy kalkulator dostępny w Serwisie Internetowym.
 17. Wszystkie pojazdy znajdujące się na naszym portalu kupowane są od firm ubezpieczeniowych w Szwajcarii. Spółka nie odpowiada za wcześniejsze, ewentualne uszkodzenia wynikające z historii pojazdu.
 18. Wszystkie spory wynikające z realizacji postanowień powyższego Regulaminu korzystania z Serwisu Internetowego, Klient i Spółka zobowiązują się do rozstrzygania na drodze negocjacji.
 19. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji, spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Spółki.
 20. Każdy użytkownik rejestrując się na stronie internetowej akceptuje warunki powyższego Regulaminu.
Back to top