Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie/RODO), Mobiboard Sp. z o.o. („Mobiboard”) z siedzibą przy ul. Szwoleżerów 72, 05-091 w Ząbkach, informuje, że Pana/Pani dane osobowe na stronie www.aukcjewszwajcarii.pl będą przetwarzane przez Mobiboard w celu realizacji zadań wynikających z działalności firmy tj.:

  • rejestracji nowego konta użytkownika na portalu;
  • odpowiedzi na przesłane zapytanie ofertowe;
  • faktur i płatności;
  • reklamy i promocji;
  • wszelkich innych zapytań – w zależności od udzielonej przez Pana/Panią zgody.

Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywać się będzie na podstawie zgody, (art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia). Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych na stronie www.aukcjewszwajcarii.pl będzie firma Mobiboard Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach, 05-091, ul. Szwoleżerów 72/18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000633263, numer NIP 125164566

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zgłaszanie wniosków, pytań dotyczących omawianych w punkcie praw prosimy kierować mailowo na adres: biuro@aukcjewszwajcarii.pl

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza obowiązujące przepisy ochrony danych osobowych. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie oraz rejestracji w portalu. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.

Back to top